Ru Sr

Analiza i statistika radova mobilne aplikacije

Analiziramo različite pokazatelje mobilnih aplikacija, statistiku instaliranja, prosečan iznos računa i ponovljenu kupovinu, formiramo strategije i preporuke za povećanje istih.

Svi statistički podaci postaju dostupni za organizaciju nakon pokretanja aplikacije. Izveštaji se svakog dana šalju na adresu kompanije. Neki od njih izgledaju ovako.

Broj aktivnih uređaja.

Ovaj brojač prikazuje na koliko uređaja u ovom trenutku je instalirana aplikacija organizacije. Prilikom održavanja akcija i reklamnih kampanja veoma precizno prikazuje njihovu efikasnost, svrsishodnost i profitabilnost..Prosečan iznos računa.

Ovaj brojač omogućava vam praćenje prosečnog iznosa računa za porudžbinu. Dalje, putem manipulacija sa asortimanom, cenama, programom popusta, ponudom prateće robe sa visokom maržom, omogućava se njegovo povećanje..Zbir porudžbina.

Zbirni brojač koji prikazuje rezultate poslovanja kompanije. Rast pokazatelja ovog brojača predstavlja jedan od osnovnih ciljeva. Rast pokazatelja ovog brojača je između ostalog uslovljen rastom pokazatelja brojača lojalnosti (vidi dole).Angažovanje korisnika (brojač lojalnosti).

Prikazuje broj korisnika koji poručuju ponovo. Jedan od prioritetnih brojača. Faktički pokazuje kvalitet poslovanja kompanije, njenih proizvoda, dostave i slično. Ukoliko je nivo zadovoljstva klijenata visok, broj korisnika koji poručuju ponovo će da raste. Brojač prikazuje situaciju sa zakašnjenjem. Postoji brojač koji radi brže (vidi dole)..Komentari kupaca (brzi brojač lojalnosti).

Sledećeg dana nakon kupovine preko mobilne aplikacije, naš robot šalje kupcu PUSH poruku sa predlogom da oceni kvalitet njegove porudžbine i ostavi komentar, i pitanjem hoće li klijent ponovo naručivati.

Ovi podaci su dostupni samo za organizaciju i omogućavaju da se otkrije problem u kontaktu s klijentom (kvalitet proizvoda, usluge, dostave i sl.)

Organizacija vidi broj telefona klijenta i sadržaj porudžbine, i ima mogućnost da kontaktira klijenta u slučaju potrebe.Rejting robe

Ovaj brojač omogućava identifikaciju proizvoda koji se kupuju najmanje od svih i izvršenje promene: unos izmena u sastav, promenu cene, naziva i pozicije u prodavnici. Proizvod može da se ukloni ukoliko nema profitabilnosti..
Ovaj brojač i drugi brojači su dostupni za organizacije koje su vlasnici mobilnih aplikacija izrađenih od strane 4mobile

Redovno dodajemo nove instrumente u cilju povećanja efikasnosti poslovanja naših partnera, vršimo analizu pokazatelja za sve naše klijente i dajemo preporuke i obaveštenja u vezi sa potrebnim izmenama. Ne bavimo se samo izradom mobilnih aplikacija, već zajedno radimo na efikasnosti vašeg biznisa..